Aktualności

Nowy specjalista ortopeda w Rodzinnym Centrum Zdrowia "Dworek"!

Od dziś w Rodzinnym centrum Zdrowia „Dworek“ mogą Państwo korzystać z naszych nowych usług.

W gronie naszych specjalistów witamy doktora nauk medycznych Marcina Obrębskiego. 

Jego szczególne zainteresowania w ortopedii i traumatologii narządów ruchu dotyczą chirurgii stawów, w tym endoprotezoplastyk stawów: biodrowego, kolanowego, ramiennego, leczenia schorzeń i urazów kręgosłupa, leczenia urazów kości i stawów oraz ich powikłań, także obrażeń wynikających z amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu.

Ukończył studia w1988r. na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Za wyniki w nauce byłem nagradzany stypendiami naukowymi i nagrodami rektorskimi. Dwukrotnie odbywałem studenckie praktyki wakacyjne w Al Adan Hospital w Kuwejcie. W kwietniu 1992r. zdałem egzamin specjalizacyjny I° w zakresie chirurgii ogólnej, z wynikiem bardzo dobrym. W styczniu 1993r. zostałem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W kwietniu 1996r. zdałem z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny II° w zakresie ortopedii i traumatologii.

W styczniu 2003r. Rada Naukowa C.M.K.P. nadała mu z wyróżnieniem tytuł doktora medycyny na podstawie obrony pracy pt. „Badania doświadczalne i kliniczne dotyczące wartości różnych sposobów zespalania i leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej”.


Nasi partnerzy