Aktualności

Biofeedback w Dworku!

Jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Małysz), pilotów, menadżerów czy studentów przed egzaminami.

Wskazania dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją
 • problemy z planowaniem i skupieniem
 • mała odporność na stres
 • padaczka
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe
 • w terapii tików i zespołu Touretta
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
 • terapia uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard)
 • treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres ( biznes, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy)


Wskazania dla dzieci :

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • poprawa szybkości uczenia się
 • nadpobudliwość psychoruchowa ( ADHD)
 • problemy szkolne
 • dysleksja, dysortografia
 • trema, reakcje stresowe, agresja
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji ( sport, muzyka)

ZDECYDUJ SIĘ NA TRENINGI EEG BIOFEEDBACK – POMOGĄ CI W UZYSKANIU LEPSZYCH WYNIKÓW W SZKOLE, PRACY, SPORCIE, MUZYCE I PRACY TWÓRCZEJ ORAZ POPRAWIĄ TWOJE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE.


Nasi partnerzy